Диагностициране на Епилепсията

Ако получите пристъп, това не означава на всяка цена, че имате епилепсия. Епилепсията може да бъде потвърдена след като сте имали повече от един пристъп, като други състояния, напр. прилошаване, мигрена и паник атака, могат да имат подобни симптоми.

Диагностицирането на епилепсия може да бъде сложен процес, който включва редица различни тестове и събиране на информация от различни хора.

Като начало, Вашият лекар или медицински специалист ще Ви помоли да дадете подробно описание на Вашите пристъпи, като може да помоли член на семейството или приятел да помогне за описанието им. Може да бъде издадена препоръка да се води дневник за пристъпите, в който да се записва информация, напр. кога е настъпил пристъпът, какво сте правили, когато това се е случило, как сте се чувствали преди, по време на и след пристъпа.

Изследвания за Епилепсия

След това ще бъде събрана допълнителна информация с помощта на:

  • Кръвни тестове за медицински състояния, които може да предизвикват пристъпи
  • ЕЕГ за изследване на мозъчната активност
  • ЯМР сканиране за наличие на мозъчни тумори, инсулт или мозъчни сраствания

Електроенцефалограма (ЕЕГ)

Electroencephalogram (EEG)

Електроенцефалограма (ЕЕГ)

ЕЕГ е безболезнен тест, при който ЕЕГ специалист закрепва безвредни електроди върху главата Ви с лепяща лента или специално лепило. Електродите се свързват с компютър, който измерва електрическата активност на Вашия мозък.

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

CT and MRI Scan

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

Образната диагностика с ЯМР използва магнитни полета и радиовълни, за да създаде картина на Вашия мозък. Трябва да лежите много неподвижно в скенера за ЯМР, който представлява голям тунел с отворени краища, заобиколен от голям кръгъл магнит, докато възпроизвежда изображение на мозъка Ви.