Аутизъм и Епилепсия

При децата с епилепсия има повишен риск от аутизъм, макар да не е напълно установена взаимовръзката между двете състояния.

Има връзка между аутизъм, затруднения при ученето и епилепсия.

Лечението на хора с епилепсия и аутизъм ще бъде същото като за лице, което няма аутизъм, но трябва да се предприемат стъпки и да се проведат всички необходими изследвания, за да се потвърди епилепсията с възможно най-малко стрес. Лекарството за епилепсия, което ще Ви бъде предложено, ще бъде същото като лекарството за лице без аутизъм.

Други състояния, свързани с епилепсия

Някои деца имат "епилептичен синдром". Това са други признаци или симптоми, които настъпват едновременно и се определят като медицински състояния уникални сами по себе си.

Доброкачествена роландова епилепсия – засяга около 15% от децата и започва между 3 и 10-годишна възраст. Децата имат няколко пристъпа и обикновено пристъпите спират до 16-годишна възраст.

Епилепсия в детска възраст – засяга около 12% от децата и започва между 4 и 10-годишна възраст. Около 90% от децата ще израстат тази епилепсия до 12-годишна възраст.

Ювенилна миоклонична епилепсия – обикновено започва между 12 и 18-годишна възраст, пристъпите настъпват обикновено след събуждане, често са предизвикани от умора, но в 40% от случаите са предизвикани от премигващи светлини.

Детски спазми (Синдром на Уест) – често започват през първата година от живота след мозъчна травма, настъпила преди 6-я месеца. Често развиват поведенчески проблеми или затруднения при учене.

Синдром на Ленокс-Гасто – обикновено се проявява между 3 и 5-годишна възраст, но може да се отключи и по-късно. Пациентите също имат затруднения при учене и поведенчески проблеми. Често трябва да бъдат лекувани с комбинация от лекарства.