Операция при Епилепсия

Epilepsy surgery

Ако след употребата на поне две различни антиепилептични лекарства (АЕЛ) и други терапии, напр., диета, Вашите пристъпи все още не са контролирани, може да се обмисли операция като опция за лечение. Целта на операцията е да подобри качеството на живот.

Операция може да бъде предложена както на възрастни пациенти, така и на деца. Има два основни вида операция:

1. Резекция, отстраняване на увредена част от мозъка, където започват пристъпите

 • Темпорална лобектомия – Вашият хирург ще отстрани мозъчна тъкан от темпоралния лоб, който причинява пристъпите
 • Екстратемпорална резекция – Вашият хирург ще отстрани мозъчна тъкан в други части на мозъка, които причиняват пристъпите
 • Лезионектомия – Вашият хирург ще отстрани всякакви тумори, абсцеси или друг вид увреждания, които причиняват пристъпите

2. Ако не е възможна операция чрез резекция, може да бъде предложен друг вид операция, при която се прекъсва връзката между една част от мозъка с друга част:

 • Хемисферектомия – Вашият хирург ще отстрани външния слой на едната половина от Вашия мозък
 • Корпус калозостомия – Вашият хирург ще прекъсне връзките между двете половини на мозъка, за да спре гърчовете, които преминават от едната част на мозъка и обхващат другата
 • Множествена субпиална трансекция – Вашият хирург ще отстрани нервните влакна във външните слоеве на мозъка. Това ще спре разпространението на пристъпа.

Преди да Ви бъде предложена операция, трябва да посетите специализиран център за провеждане на изследвания. Тези изследвания включват:

 • ЯМР
 • ЕЕГ
 • Видеотелеметрия (ЕЕГ, която се заснема на видеозапис)

Може да бъде проведена и друг вид образна диагностика, при която се проследява химичната субстанция, инжектирана в тялото Ви. Това може да даде подробна информация за това, къде в мозъка започват пристъпите.

Използват се също така и психологически тестове, за да се оцени по какъв начин са повлияни паметта и начинът на живот след операцията. Тези тестове също така ще помогнат на лекарите да установят, доколко вероятно е, да се справите с въздействието на такъв тип операция.

Тестовете ще потвърдят дали:

 • Хирурзите могат да достигнат до увредената част от мозъка по време на операция и да я отстранят безопасно, без да създават нови проблеми
 • Други части на мозъка могат да бъдат засегнати от операцията, като центровете, които контролират говора, зрението, двигателната активност или слуха
 • Има добри шансове пристъпите, да спрат след операцията
 • Има други медицински състояния, като може да препятстват пристъпване към операция

Операцията, е последно решение, ако Вашите пристъпи не могат да бъдат контролирани и засягат ежедневния Ви живот.

Целта на операцията е да подобри качеството на Вашия живот. Не е нужно да се подлагате на операция и може да решите друго във всеки един момент.