Работа и Епилепсия

Епилепсията не значи, че не можете да работите. Макар че някои професии ще останат труднодостъпни за Вас, а в някои случаи трябва да предприемете допълнителни стъпки, които да Ви бъдат от помощ.

Видовете пристъпи, които имате и тяхната тежест засягат работата, която може да извършвате. Трябва да обмислите дали Вашите пристъпи не излагат Вас и други хора на работното място на риск.

Workplace

Законът за здравословни и безопасни условия на труд от 1997г. и Законът за защита от дискриминация 2003 са два важни закона, които се прилагат в сферата на трудовата заетост. Те посочват как работодателите може да обезопасят работните места за служителите и да спрат дискриминацията срещу Вас. Освен това означават, че ако развиете епилепсия, докато сте на работа при даден работодател, Вашият работодател не може да Ви отсрани, без преди това да предприеме стъпки, за да Ви помогне да останете на работа.

Разумни промени, които да Ви помогнат на работа включват:

  • Избягвайте работа на смени или промяна на смяната Ви, ако пристъпите са провокирани от умора
  • Внесете промени в сградата или на работното място, така че да са по-безопасни за Вас
  • Предвиждайте свободно време, така че да спазите запазените часове за медицински преглед
  • Осигурете или подменете оборудването, така че да е безопасно за ползване

Проучванията доказват, че повечето хора нямат негативно отношение към хората с епилепсия, ето защо не трябва да се притеснявате да започнете работа с това състояние.

Какво не мога да работя?

Работа, която изисква от Вас да шофирате, може би е недостъпна за Вас в зависимост от Вашата епилепсия. Вижте информацията за Шофиране с Епилепсия за повече подробности.