Училище и образование с Епилепсия

Ако Вашето дете има епилепсия, то все пак би могло да посещава редовно училище като другите деца. Но, тъй като епилепсията е индивидуална при всеки, Вие може да определите кое е най-добро за образованието на Вашето дете.

Трябва да уведомите училището за епилепсията на Вашето дете и да работите съвместно, за да създадете сигурна и мотивираща среда за обучението на Вашето дете.

Децата с епилепсия е по-вероятно да имат когнитивни и поведенчески трудности, но те невинаги могжат да бъдат разпознати и подкрепени по най-добрия възможен начин. Важно е, Вие и Вашето дете да получите подкрепата, от която се нуждаете, тъй като обучението, поведението и благополучието са свързани помежду си.

Възможни рискове Възможни решения
Пропускане на информация заради пристъпи, тип абсанс Помощник-преподавател, който да следи и предоставя пропуснатата информация
Пропускане на информация, поради отсъствие от училище Учителят предоставя записки по пропуснатите уроци
Уроци по плуване Присъствие на възрастен, който да следи за пристъпи
Уроци по химия Работа с някой, който може да осигури безопасност, в случай че настъпи пристъп

Образованието след 16-годишна възраст

За повечето хора с епилепсия възможностите след училище включват: колеж, стаж, работа или университет.

Някои кариери като въоръжените сили или шофиране на тежкотоварни транспортни средства може да не са достъпни за Вас, но с подходяща подкрепа и насоки ще успеете да намерите най-добрите възможности за Вас.