Какво предизвиква Епилепсия?

headache

В много случаи не е ясно защо човек страда от епилепсия. Възвожно е генетично въздействие, тъй като един на всеки трима с епилепсия имат член на семейството, който също страда от болестта.

Други възможни причини за епилепсия са:

  • Мозъчно увреждане, напр. в резултат на инсулт, травма на главата или инфекция
  • Употреба на наркотици или алкохол
  • Липса на кислород при раждане
  • Проблеми с развитието на мозъка в утробата
  • Болест на Алцхаймер
Погрешни схващания за Епилепсията

Важно е да се отбележи, че eпилепсията не е:

  • Заразна
  • Психично заболяване
  • Проблем в развитието