Пациентски групи за Епилепсия

Уебсайтове на групите за подкрепа на хора с епилепсия и респективно връзките към тях са на трети страни. Ю СИ БИ не носи отговорност за съдържанието или функционалността на тези уебсайтове.

Групите за подкрепа предоставят ресурси и информация за хора с епилепсия, както и за техните приятели и семейства.

Aсоциацията на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ)

Website: https://frde.org/

Facebook: Association of Parents with Children with Epilepsy Bulgaria

Email: frde@abv.bg

Адрес: ул. „Триадица" 5Б, ет. 3, офис 305-306, гр. София 1000, България

Адрес за кореспонденция: ж.к. Стреблище , бл. 10 вх. Г, гр. София 1408, България

Телефон: +359 (2) 900 0040 +359 (0) 879 297 105