Правна информация

1. Общо. Добре дошли в https://UCBCares.bg (Уебсайт). Този уебсайт е собственост на „Ю СИ БИ България" ЕООД, българска фармацевтична компания със седалище и адрес на управление: Лозенец, ул. „Сребърна" 2Б, ет.9, офис 8Б, 1407 София, България („Ю СИ БИ"). Като отваряте и разглеждате този уебсайт, Вие приемате настоящите общи условия, ако не желаете да се обвързвате с тези общи условия, моля напуснете този уебсайт, незабавно. Този уебсайт се поддържа и управлява в България, съгласно българските закони. Всеки достъп до този уебсайт ще се счита за приемане на долупосочените условия и права.

2. Здравна информация/(Медицински продукти). Информацията и материалите на всяка страница от този уебсайт („Информация") са събрани с цел да предоставят обща информация за дейностите на Ю СИ БИ и на неговата група компании. Част от информацията може да се отнася за медицинско, здравно или физическо състояние, тяхната превенция и лечение. Настоящата информация се предоставя единствено с образователна цел.

Информацията, съдържаща се на този уебсайт, не е поместена с цел да предостави или замести лекарска консултация, нито да рекламира по какъвто и да е начин, което и да е от лекарствените средства на Ю СИ БИ и неговата група компании. Ю СИ БИ не предлага, медицинско диагностициране или специфична консултация за пациента. Не използвайте информацията за диагностициране на здравословен или физически проблем, или заболяване. Ако имате някакви притеснения относно Вашето здраве, моля, консултирайте се с Вашия лекуващ лекар или квалифициран медицински специалист, за да Ви предоставят подходящ съвет въз основа на Вашите специфични симптоми и състояние.

Този уебсайт може да съдържа информация за лекарствени продукти, регистрирани по света и обикновено налични само след изписване с рецепта от страна на лекари или професионалисти по здравни грижи. Продуктите може да не са налични във всички държави или може да са одобрени или разрешени от държавния регулаторен орган за продажба или употреба с различни индикации, дози и ограничения в отделните страни. Търговските/продуктовите марки също може да се различават в различните страни. Здравните специалисти могат да получат пълна здравна информация от Кратката характеристика на продукта. Пациентите и лекарите следва винаги да проверяват от местни медицински източници и регулаторни органи информацията, касаеща тяхната страна.

3. Отказ от права и гаранции. Информацията, поместена на този уебсайт, се предоставя единствено с образователна цел. Въпреки че Ю СИ БИ ще направи всичко необходимо, за да включи точна и актуализирана информация на този уебсайт, Ю СИ БИ няма да отговаря по никакъв начин за допуснати грешки или пропуски в съдържанието на този уебсайт.

Цялата информация е предоставена така, „както е известна“. В последствие цялата информацията трябва да бъде внимателно оценена от посетителите на уебсайта, като нито Ю СИ БИ, нито която и да е компания от неговата група, не предоставят никакви гаранции за пълнотата или точността на информацията, поместена на този уебсайт, или нейната възможна употреба.

Ю СИ БИ и неговата група от компании не отговарят по никакъв начин за преки, косвени, второстепенни, произтичащи, наказателни или други обезщетения за вреда в резултат на употребата, уповаването на, достъпа до или невъзможността да се използва тази информация, или от всяка промяна в съдържанието на този уебсайт, която Ю СИ БИ може да направи по всяко време.

Никаква информация, съдържаща се на този уебсайт, не представлява и няма да се счита, че представлява покана или предложение за инвестиция, или по друг начин обвързана с акции или други ценни книжа в Ю СИ БИ.

4. Авторско право/Използване на информация. Освен ако не е посочено друго, всички авторки права върху информацията са собственост на Ю СИ БИ. Всички права върху информацията са запазени.

Можете безплатно да разглеждате уебсайта, да отваряте, сваляте или използвате информация от този уебсайт, включително, но не ограничено до текстове и изображения, само за лична употреба и при условие, че запазите и възпроизведете всяко и всички уведомления за авторски права и други уведомления за права на собственост, съдържащи се във всяка информация, свалена от този уебсайт.

Нямате право да разпространявате, променяте, препращате, употребявате повторно, помествате повторно или да използвате информацията на този уебсайт, по какъвто и да е начин за други цели, без предварителното писмено съгласие на Ю СИ БИ.

С изключение на горепосоченото ограничено оправомощаване, с настоящото не Ви се предоставя лиценз или право върху информацията, съдържаща се на този уебсайт, нито авторско право на Ю СИ БИ, или на което и да е друго трето лице.

5. Търговски марки/права на собственост. Следва да приемете, че всички наименования на продукти, които виждате на този уебсайт, независимо дали са с едър шрифт, или със символа на търговската марка, са търговски марки, притежавани от или лицензирани за Ю СИ БИ или неговата група от дружества.

Уебсайтът може да съдържа също или да отпраща към патенти, фирмена информация, технологии, продукти, процеси или други права на собственост на Ю СИ БИ и/или други лица. С настоящото не Ви се предоставят никакви лицензии или права, върху която и да е от въпросните търговски марки, патенти, имена на домейни, технологии, продукти, процеси или друга фирмена информация или права на Ю СИ БИ и/или други страни. Не използвайте търговските марки на Ю СИ БИ или техни вариации, които биха объркали потребителите, в името на Вашия домейн. С това целим потребителите с интерес да не се объркат относно истинския източник на уебсайта.

6. Линкове към други страници. Този уебсайт съдържа линкове към страници или уебсайтове на трети страни. Ю СИ БИ не прави изявления и не отговаря за материалите или информацията, които може да намерите на тези страници или уебсайтове.

7. Линкове към Уебсайта на Ю СИ БИ. Не се позволява поставянето на линк към този уебсайт в никой друг уебсайт без предварителното писмено съгласие на Ю СИ БИ, освен името на домейна на този уебсайт, освен ако то само насочва посетителите към началната страница на този уебсайт, в отделен изскачащ прозорец, с пълното име на домейна на Ю СИ БИ и с подходящо известие в изскачащ прозорец към посетителя, че отваря уебсайт на трето лице.

8. Достъпност на Уебсайта. Ю СИ БИ не гарантира, че достъпът до уебсайта ще бъде възможен винаги, или че уебсайтът, или сървърът не съдържат вируси, или други вредни компоненти. Вие, не Ю СИ БИ, поемате всички разходи за цялата необходима поддръжка, възстановяване или поправки на вашия хардуер, софтуер или информация, независимо дали са причинени от всеки такъв вирус или вреден компонент, или не.

9. Преразглеждане. Ю СИ БИ може по всяко време да преразгледа общите условия, като помества нови актуализирани такива. Вие се задължавате да се придържате към всички актуализирани общи условия и следователно трябва периодично да посещавате тази страница, за да правите справка с общите условия, с които се задължавате.