УПРАЖНЕНИЕ ЗА УКРЕПВАНЕ

Подобряване на Вашето преживяване

За да можете да достъпите видео съдържанието, е необходимо да ни позволите, да използваме видео бисквитки.

alt

Упражнение № 1

Повдигнете бедрата нагоре в положение на мост. След това легнете. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно

alt

Упражнение № 2

Свийте коленете си към корема, повдигнете единия крак нагоре, като го държите свит. Свалете го надолу. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 3

Сега изправете крака си нагоре и го повдигнете. Свалете го надолу. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 4

Легнете с лице надолу и вдигнете ръцете си от раменете. След това легнете. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 5

Повдигнете левия си крак. Спуснете го надолу. Повдигнете десния си крак. Спуснете го надолу. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

at

Упражнение № 6

Повдигнете лявата ръка и десния крак. Спуснете ги надолу. Повдигнете дясната ръка и левия крак. Спуснете ги надолу. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 7

Легнете близо до края на леглото. Сега вземете една тежест и се опитайте да я повдигнете за 10 секунди. Следващите упражнения ще включват тежести. Повдигнете ръката си настрани. Спуснете я надолу. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 8

Сега я повдигнете назад. Спуснете я надолу. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 9

Сгънете лакътя си на 90 градуса и вдигнете тежестта. Спуснете я надолу. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.