УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗТЯГАНЕ (СТРЕЧИНГ)

Подобряване на Вашето преживяване

За да можете да достъпите видео съдържанието, е необходимо да ни позволите, да използваме видео бисквитки.

Важни предупреждения

  1. В напредналите стадии на болестта е възможно да не успеете да изпълнявате упражненията, така както са показани във видеоклипа, но колкото и да можете да направите ще спомогне за подобряване на Вашето общо състояние.

  2. Не всяко упражнение може да е подходящо за Вас. Вашият лекар ще Ви каже кое упражнение е подходящо за Вас и по колко пъти да го правите. Не правете което и да е било от упражненията, без да се посъветвате с Вашия лекар.

  3. Не трябва да се чувствате замаяни или да усещате бучене в ушите, докато изпълнявате упражненията.

  4. Продължавайте да дишате нормално по време на упражненията и не задържайте дишането.

alt

Упражнение № 1

Наклонете главата си напред. Сега назад. Опитайте се да докоснете едното рамо с главата си. Сега опитайте да докоснете другото рамо с главата си. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 2

Повдигнете раменете си нагоре и ги изтеглете назад. Повтаряйте движенията по 10 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 3

Дръжте ръцете си настрани свити в лактите, изтеглете раменете си назад опъвайки гърдите си. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 4

Притиснете едната си ръка изпъната към тялото, като с другата натискате в лакътя изпънатата ръка. Разтегнете задната част на рамото и мускулите около рамото. Повторете същото и с другата страна. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 5

Разтегнете предните мускули в долната част на рамото и на тялото си, поставете едната ръка на рамото и бутайте в лакътя назад с другата. Повторете същото и с другото рамо. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

at

Упраажнение № 6

Хванете ръцете си пред тялото и се протегнете напред. Задръжте мускулите си разтегнати и се изпънете назад. След това се отпуснете. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 7

Наклонете се на една страна. След това бавно се върнете назад. Наклонете се на другата страна. След това бавно се върнете в първоначално положение. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 8

Сега бавно се обърнете на една страна. Завъртете тялото си, без да променяте посоката на коленете, докато се обърнете назад и разтегнете мускулите си. Обърнете се на другата страна. След това се отпуснете. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 9

Легнете по гръб. Свийте коленете си, докато държите ръцете си до тялото. Бавно обръщайте коленете си надясно и завъртете цялото си тяло. След това бавно се върнете в първоначално положение. Сега повторете същото упражнение наляво. След това бавно се върнете в първоначално положение. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 10

Поставете десния си крак върху лявото коляно. Издърпайте лявото коляно към себе си и опънете задната част на дясното си бедро, като поддържате тежестта си с ръка. След това се отпуснете. Сега повторете същото с другия си крак. След това се отпуснете. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 11

Опънете лентата за упражнения с десния си крак. Повдигнете нагоре крака си с помощта на лентата. Ще почувствате, че мускулите в задната част на крака Ви се опъват. Свийте коляното и отпуснете мускулите. Повторете същото упражнение с левия си крак. Свийте коляното и отпуснете мускулите. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 12

Легнете на една страна със свити колене. Протегнете ръцете си напред, бавно изтеглете ръката си и я завъртете заедно с цялото тяло без да променяте позицията на таза. Завъртете я към гърба. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 13

Застанете прави с леко раздалечени крака. Наведете се толкова ниско, колкото можете. След това се изправете отново и разтегнете тялото си назад, колкото можете. Изправете се и се наклонете на една страна. След това се наклонете на другата страна. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 14

Дръжте краката си раздалечени. Свийте единия крак и опънете мускулите от вътрешната част на другия крак. След това бавно се изправете в първоначална позиция. Повторете същото упражнение с другата страна. След това бавно се изправете в първоначална позиция. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 15

Дръжте краката и тялото си прави и направете една крачка напред. Можете да повдигнете стъпалото на другия си крак от земята. Важно е да задържите тялото си изправено. Повторете същото упражнение с другия крак. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 16

Наведете се напред с отворени ръце и изправена глава. Ако задните мускули на краката. Ви се напрегнат прекалено много, можете да повдигнете петите си. След това се изправете. Този път се наведете напред, за да разпънете мускулите на гръдния кош. Изпънете мускулите на бедрата. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 17

Протегнете ръцете си нагоре, колкото се може повече. И бавно ги спуснете встрани надолу. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.

alt

Упражнение № 18

Седнете на колене. Задръжте гърба си изправен и го разтегнете с ръце напред. След това отново издърпайте ръцете си назад. Повтаряйте движенията по 5 пъти, два пъти дневно.