Политика за поверителност

 1. КОИ СМЕ НИЕ И КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

„Ю СИ БИ” или „Ние” се разбира „Ю СИ БИ България” ЕООД, българска фармацевтична компания със седалище и на адрес на управление: Лозенец, ул. „Сребърна“ 2Б, ет.9 офис 8Б, 1407 София, България.

Като администратор, т.е. юридическо лице, което определя защо и как информацията свързана с Вас („лични данни“) се събира и обработва в контекста на този уебсайт: https://UCBCares.bg ( „Уебсайтът”). Настоящата Политика за поверителност се прилага за всички уеб страници, които са част от Уебсайта, включително, но не само до UCBCares за Псориазис. Ние уважаваме Вашето право на поверителност. Ние ще обработваме Вашите лични данни, както е описано на https://ucbcares.bg / Политика за поверителност (“Политиката”) и в съответствие с приложимото законодателство за защита на лични данни, включително Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 94/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните или “GDPR”).

Относно въпроси свързани с поверителността, включително това как събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни, може да се свържете с длъжностно лице за защита на данните (DPO) на Ю СИ БИ:

 • на имейл: dataprivacy.bulgaria@ucb.com; или
 • или адрес: гр. София 1407, кв. Лозенец, ул. „Сребърна“ 2Б, ет. 9, офис 8Б

 1. ПРИЧИНАТА ЗАД ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Политиката управлява събирането, използването и задържането на лични данни от Ю СИ БИ, свързани с използването на Уебсайта. Тази Политика се отнася до всички потребители на уебсайта.

Политиката се състои от пет основни компонента и Ви информира относно:

 1. Кои сме ние и как може да се свърнете с нас;

 2. Причината за тази Политика;

 3. Целите, за които обработваме Вашите лични данни и свързаните с тях правни основания, съгласно Общ регламент относно защитата на данните (GDPR);

 4. Какви са Вашите права във връзка с личните данни, които съхраняваме за Вас и как можете да ги упражнявате; и

 5. Повече информация относно това как обработваме (включително споделяме) Вашите лични данни.

Тази Политика може да се актуализира периодично, за да отрази промените по нашите методи за обработка на лични данни. В този случай ние ще оповестим публично известие на уебсайта, за да Ви информираме за всички значителни промени.

 1. ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО НИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ПРИЛОЖИМОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Таблицата по-долу описва категориите лични данни, които събираме и обработваме за Вас, източникът, от когото сме получили такава информация, на какво правно основание, колко дълго я съхраняваме и с кого споделяме Вашите лични данни.

ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА

1. За да направи уебсайта и неговото съдържание достъпно за Вас, Ю СИ БИ:
Събира следните лични данни за Вас: 1. Данни за електронна идентификация (†). 2. Информация събрана чрез „бисквитки“ (†). Непредоставянето на личните данни със (†) може да доведе до (някои функции на) уебсайта, да не бъдат достъпни
Получава лични данни от: Вас чрез устройството(ата), които използвате за достъп до този уебсайт
Съхранява (**) Вашите лични данни за: Вижте нашата Политика за използване на бисквитки
Споделя личните Ви данни с: Дъщерни дружества/филиали и трети страни, обработващи данни на Ю СИ БИ (както е описано в Раздел 5.А)
Основава се на следното правно основание на GDPR: (i) Обработка необходима за изпълнение на договор с Вас. (ii) За тези „бисквитки“, които изискват Вашето съгласие, обработката се основа на Вашето съгласие (Вижте Политиката за използване на бисквитки за повече информация)
2. За да поддържаме и подобрим функционалността на уебсайта (включително да го направим по-интуитивен) и разберем по-добре моделите на потребление, ние използваме „бисквитки“, които ни позволяват да оценим на обобщено ниво използването на нашия уебсайт и как потребителите (включително Вие) имат достъп до различни функции на нашия уебсайт. В този контекст Ю СИ БИ:
Събира следните лични данни за Вас: 1. Данни за електронна идентификация (†). 2. Информация събрана чрез „бисквитки“ (†). Непредоставянето на личните данни със (†) може да доведе до (някои функции на) уебсайта, които да не бъдат достъпни
Получава лични данни от: Вас чрез устройството(ата), които използвате за достъп до този уебсайт
Съхранява (**) Вашите лични данни за: Вижте нашата Политика за използване на бисквитки
Споделя личните Ви данни с: Дъщерни дружества/филиали и трети страни, обработващи данни на Ю СИ БИ (както е описано в Раздел 5.А)
Основава се на следното правно основание на GDPR: За тези „бисквитки“, които изискват Вашето съгласие, обработката се основа на Вашето съгласие (Вижте Политиката за използване на бисквитки за повече информация). В противен случай, обработката необходима за законните интереси, водена от Ю СИ БИ, за да осъществява своята дейност и да подобрява предлагането на своите продукти и услуги. За тази цел Ю СИ БИ се стреми да поддържа справедлив баланс между необходимостта да обработва личните Ви данни и запазването на Вашите права и свободи, включително защитата на Вашата поверителност. За повече информация, или ако имате някакви въпроси относно това как оценяваме този баланс, моля, свържете се с нас чрез някой от каналите, посочени в Раздел 1 - „Кои сме ние и как можете да се свържете с нас“
3. С цел поддържане на сигурността на уебсайта (включително откриване и предотвратяване на злонамерени дейности или невалиден трафик на уебсайта), Ю СИ БИ:
Събира следните лични данни за Вас: 1. Данни за електронна идентификация (†). 2. Информация събрана чрез „бисквитки“ (†). Непредоставянето на личните данни със (†) може да доведе до (някои функции на) уебсайта, които да не бъдат достъпни
Получава лични данни от: Вас чрез устройството(ата), които използвате за достъп до този уебсайт
Съхранява (**) Вашите лични данни за: Вижте нашата Политика за използване на бисквитки
Споделя личните Ви данни с: Дъщерни дружества/филиали и трети страни, обработващи данни на Ю СИ БИ (както е описано в Раздел 5.А)
Основава се на следното правно основание на GDPR: За тези „бисквитки“, които изискват Вашето съгласие, обработката се основа на Вашето съгласие (Вижте Политиката за използване на бисквитки за повече информация). В противен случай, обработката необходима за законните интереси, водена от Ю СИ БИ, за да осъществява своята дейност и да подобрява предлагането на своите продукти и услуги. За тази цел Ю СИ БИ се стреми да поддържа справедлив баланс между необходимостта да обработва личните Ви данни и запазването на Вашите права и свободи, включително защитата на Вашата поверителност. За повече информация, или ако имате някакви въпроси относно това как оценяваме този баланс, моля, свържете се с нас чрез някой от каналите, посочени в Раздел 1 - „Кои сме ние и как можете да се свържете с нас“
4. За да се даде възможност на Ю СИ БИ да изпълни своите законови (включително, но не само, лекарствена безопасност) задължения, Ю СИ БИ:
Събира следните лични данни за Вас: Всяка законово изискана информация (†). Непредоставянето на личните данни с (†) може да попречи на Ю СИ БИ да спазва задълженията си в съответствие с приложимото законодателство
Получава лични данни от: Вас
Съхранява (**) Вашите лични данни за: Доколкото е правно установено
Споделя личните Ви данни с: (i) Съответни регулаторни и държавни агенции. (ii) Дъщерни дружества / филиали на Ю СИ БИ и трети страни преработватели (както е описано в Раздел 5.А)
Основава се на следното правно основание на GDPR: Спазване на нашите правни задължения. За повече информация относно обработката на лични данни от Ю СИ БИ в рамките на докладването на нежелани лекарствени събития, моля, проверете Съобщението за поверителност на докладването на безопасността на пациентите на Ю СИ БИ
5. За да се даде възможност на Ю СИ БИ, да отговори на Вашите онлайн заявки, подадени чрез цифровия уеб-формуляр на UCBCares:
Събира следните лични данни за Вас: 1. Лични данни, които предоставяте (според случая за конкретната държава, която попълвате): (a) Вашето първо име (†) (b) Фамилно име (†) (c) електронна поща (в случай на отговор, поискан по електронна поща) (†) (d) Телефонен номер (в случай на отговор, поискан по телефон/факс) (†) (e) Факс номер (в случай на отговор, поискан по факс) (†) (f) Домашен адрес (в случай на отговор, поискан по поща) (†) (g) Град (†) (h) Държава (†) (i) Пощенски код (†) (j) Пол (†) (k) Предпочитано време за контакт за отговор на Вашето запитване по телефона (напр. ден от седмицата, сутрин / следобед / вечер); (†) 2. Темата на Вашата заявка, избрана от падащото меню; 3. Вашето положение / потребителски профил, избран от падащото мен (†): (напр. медицински специалист, пациент, болногледач или друг тип потребител на уебсайта и т.н.); **4.**Ако приемате продукт на Ю СИ БИ, продуктът, който приемате, е избран от падащото меню (†); 5. Всяка друга информация, която изпращате в свободното текстово поле; Непредоставянето, когато е необходимо, на личните данни с (†) може да попречи на Ю СИ БИ, да отговори адекватно на Вашето запитване или искане
Получава лични данни от: Вас
Съхранява (**) Вашите лични данни за: 1. Информацията се съхранява на нашата медицинска информационна система в резултат: (i) от Вашето съгласие, за максимална продължителност от пет (5) години; или (ii) а изпълнение на нашите законови задължения, доколкото това се изисква от закона. 2. В противен случай, за времето необходимо за отговор на Вашето запитване и не повече от двадесет и осем (28) дни след това
Споделя личните Ви данни с: (i) За докладване на нежелани лекарствени събития, съответните регулаторни и държавни агенции. (ii) Дъщерни дружества / филиали на Ю СИ БИ и трети страни преработвате (както е описано в Раздел 5.А)
Основава се на следното правно основание на GDPR: (i) Обработка необходима за изпълнение на договор с Вас. (ii) Обработка въз основа на Вашето съгласие за всички свързани със здравето данни, които предоставяте. (iii) Спазване на нашите законови задължения относно информацията за нежеланите лекарствени събития, която предоставяте. За повече информация относно обработката на лични данни от Ю СИ БИ в рамките на докладването на нежелани лекарствени събития, моля, проверете Съобщението за поверителност на докладването на безопасността на пациентите на Ю СИ БИ
6. За да се даде възможност на Ю СИ БИ, да отговори на Вашите онлайн запитвания, подадени чрез имейл адрес на UCBCares:
Събира следните лични данни за Вас: 1. Имейл адрес. 2. Всяка друга информация, която включвате в имейла (†). Непредоставянето, когато е необходимо, на личните данни с (†) може да попречи на Ю СИ БИ да отговори адекватно на Вашият въпрос или запитване
Получава лични данни от: Вас
Съхранява (**) Вашите лични данни за: Максимална продължителност от една година
Споделя личните Ви данни с: Дъщерни дружества/филиали и трети страни, обработващи данни на Ю СИ БИ (както е описано в Раздел 5.А)
Основава се на следното правно основание на GDPR: (i) Обработка, необходима за изпълнение на договор с Вас (ii) Обработка въз основа на Вашето съгласие за всички свързани със здравето данни, които предоставяте (iii) Спазване на нашите законови задължения относно информацията за нежеланите лекарствени събития, която предоставяте. За повече информация относно обработката на лични данни от Ю СИ БИ в рамките на докладването на нежелани лекарствени събития, моля, проверете Съобщението за поверителност на докладването на безопасността на пациентите на Ю СИ БИ

(**) Ние ще запазим Вашите лични данни в съответствие с сроковете за запазване, посочени в таблицата по-горе. Тези срокове на запазване, включени в нашата политика за задържане на данни, са продиктувани от:

 • Приложими задължителни/ законови изисквания;
 • Насоки от индустрията; и
 • За тези категории данни, за които не се прилагат задължителни или законови изисквания, други определящи фактори, като необходимостта да се докаже или наложи дадена транзакция или договор, да приложат нашите политики и т.н.

Ние ще заличим Вашите лични данни, след като гореспоменатите срокове за съхранение изтекат, или ако възразите, или оттеглите съгласието си за обработката на Вашите лични данни (до степента, в която такава обработка се основава на Вашето съгласие), освен когато трябва да задържим тези данни за установяване, упражняване или защита на правни искове, за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, за спазване на законово задължение на европейска или европейска държава-членка, което изисква такава по-нататъшна обработка, или където трябва да се докаже, или наложи транзакция, или договор, или приложат нашите политики.

 1. ВАШИТЕ ПРАВА И КАК ДА ГИ УПРАЖНЯВАТЕ

4.A. Вашите права

Право на достъп
Имате право да получите потвърждение от нас относно това дали обработваме или не личните Ви данни, и ако да, правото (доколкото това не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица) да получите копие от Вашите личните данни от нас. За повече информация, моля, проверете Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права”.

Правото на поправка
Имате право да поискате от нас да поправим без ненужно забавяне всякакви неточни лични данни, касаещи Вас. Може също така да ни помолите да попълним Ваши непълни лични данни, като ни предоставите допълнително изложение, съдържащо такава допълнителна информация. За повече информация, моля, проверете Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права”.

Право на заличаване
Имате право да поискате от нас да заличим без ненужно забавяне личните Ви данни, отнасящи се до Вас, когато се прилага едно от следните условия:

 • Вашите лични данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били обработвани;
 • Вие сте оттеглили съгласието си - за тези дейности по обработка, въз основа на Вашето съгласие - и нямаме друго правно основание за такава обработка;
 • Вие възразявате срещу обработването на Вашите лични данни (fза повече информация относно правото на възражение вижте по-долу) и не е изложено правно основание за такава обработка;
 • Вашите лични данни са обработени незаконно;
 • Вашите лични данни трябва да бъдат заличени за съобразяване с законното задължение на европейското или държава-членка на ЕС, които са обект на Ю СИ БИ;

Моля, обърнете внимание, че Вашето право на заличаване няма да се прилага, доколкото обработката е необходима за:

 • упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
 • в съответствие с европейското и държава-членка на ЕС, които са обект на Ю СИ БИ;
 • причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9 от GDPR, както и член 9 (2)(h), и (i)от GDPR; както и параграф 9(3) от GDPR ;
 • архивиране на цели за обществен интерес, научни или исторически изследователски цели или статистически цели в съответствие със съответните разпоредби на GDPR;
 • създаване, упражняване или защита на правни искове.

За повече информация, моля, проверете Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права”.

Право на ограничение за обработване
Имате право да получите от Ю СИ БИ ограничение за обработването на лични Ви данни, когато се прилага едно от следните условия:

 • Оспорвате - добросъвестно - точността на личните Ви данни, държани от нас, в този случай ограничението за обработка ще се прилага за период, който ни позволява да проверим точността на Вашите лични данни;
 • Обработката е незаконна и Вие се противопоставяте на заличаването им, като вместо това изисквате ограничаване на тяхното използване;
 • Ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни искове;
 • Вие сте възразили срещу обработването на Вашите личните данни от Ю СИ БИ в съответствие със съответната разпоредба на GDPR, в този случай ограничението за обработка ще се прилага за период, който ни позволява да проверим дали законовите основания имат преимущество над Вас.

Моля, обърнете внимание, че независимо от горепосоченото, все още имаме право да продължим съхранението на Вашите лични данни (през целия период на ограничение) или да обработваме Вашите лични данни за установяване, упражняване или защита на правни искове, или за защита правата на другo физическo или юридическо лице. Ако сте поискали ограничаване на обработката, ние ще Ви информираме предварително преди премахването на ограничението за обработка. За повече информация, моля, проверете Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права”.

Права на преносимост на данни
YВие имате право (доколкото това не се отразява неблагоприятно на правата и свободите на други лица) да получите Вашите лични данни, предоставени на Ю СИ БИ, в структуриран, често използван и машинночетим формат и да пренесете тези данни на друг администратор, без създаването на пречки от страна на Ю СИ БИ, когато обработването се основава на:

 • въз основа на Вашето съгласие или договор; и
 • cсе осъществяват чрез автоматизирани средства За повече информация, моля, проверете Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права”.

Право на възражение срещу обработване
Вие имате право да възразите по всяко време на основания свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на лични Ви данни от Ю СИ БИ, необходимо за провеждане на на правните интереси на Ю СИ БИ като администратор. В този случай Ю СИ БИ вече няма да обработва Вашите лични данни, освен ако:

 • Ю СИ БИ доказва, че са налице императивни законови основания за обработка, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи; или
 • За създаване, упражняване или защита на правни искове.

Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране до степен, която е свързана с този директен маркетинг. За повече информация, моля, проверете Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права”.

Право да оттеглите съгласие
Когато обработката се основава на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработка, въз основа на съгласието преди неговото оттеглянето. За повече информация, моля, проверете Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права”.

4.B. Как да упражните Вашите права
Ако желаете да упражните някое от по-горе споменатите права, моля, свържете се с Длъжностното лице по защита на личните данни на Ю СИ БИ на адрес dataprivacy.bulgaria@ucb.com, или да се свържете с нас на посочения адрес: „Ю СИ БИ България“ ЕООД, Лозенец, ул. Сребърна 2Б, ет.9 офис 8Б, 1407 София България. Моля, ясно посочете правото (правата), които искате да упражните и включете своите данни за контакт (включително валиден имейл или пощенски адрес), за да можем да отговорим на Вашето искане. Моля, обърнете внимание, че може да бъдете помолени да представите доказателство за самоличност.

Свързвайки се с нас, за да упражните някое от по-горе споменатите права, ние ще отговорим на Вашето искане в рамките на един месец след получаването му. Този период може да бъде удължен с още два месеца, при необходимост, но в този случай ние ще Ви информираме за такова удължаване в рамките на един месец от получаване на първоначалното Ви искане, заедно с причините за забавянето.

Право да се подаде жалба пред надзорен орган
Право да се подаде жалба пред надзорен орган В съответствие с член 77 от GDPR имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държава-членка на Европейския съюз (ЕС) на Вашето обичайно местопребиваване, работно място или мястото на предполагаемото нарушение, ако считате, че Ю СИ БИ нарушава обработването на Вашите лични данните спрямо GDPR. Моля, посетете уебсайта на съответния надзорен орган за повече информация как да подадете такава жалба.

 1. ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

5.A. С кого споделяме Вашите лични данни

Принцип
Ние ще разкрием Вашите лични данни, спрямо описаното в настоящата Политика (както е допълнително изяснено по-горе), тъй като може да се актуализира периодично.

Филиали/Дъщерни дружества и трети страни доставчици
Ю СИ БИ прехвърля или разкрива Вашите лични данни на своите филиали/дъщерни дружества и трети страни доставчици на услуги, обработващи лични данни от името на Ю СИ БИ, за целите посочени по-горе.

Доставчици на услуги на трети страни, включително ИТ услуги и компании за хостинг на уебсайтове, доставчици на свързаност (интернет), доставчик на анализи на данни (Google) и проследяващи услуги, както и доставчици на услуги, които предоставят техническа и административна поддръжка на Уебсайта и основните ИТ системи. Тези доставчици на услуги предоставят услугите си от места в рамките на ЕС (включително Германия, Малта, Обединеното кралство и Ирландия) и извън EC Google (САЩ)).

Други трети страни включват регулаторни и държавни агенции (вижте по-долу в настоящата Политика) и потенциално трети страни, с които Ю СИ БИ може да се обедини, или които могат да бъдат придобити от Ю СИ БИ (вижте по-долу в настоящата Политика).

В съответствие със законодателството и съдебни производства
Ю СИ БИ ще оповести Вашите лични данни, където:

 • Ю СИ БИ е длъжна да направи това от приложимото законодателство, от държавен орган или от правоприлагаща агенция;;
 • Да установи или упражни Вашите законни права или при защита срещу правни претенции;
 • Да разследва, предотвратява или предприема действия срещу незаконни дейности, предполагаеми измами, ситуации, включващи потенциални заплахи за физическата безопасност на което и да е лице, нарушения на нашите политики, или съгласно изискванията на закона.

Други
Ако трета страна придобие всичко (или във значителна степен всичко) от нашия бизнес и / или активи, ние ще разкрием Вашите лични данни на тази трета страна във връзка с придобиването. Това разкриване, обаче ще се извърши при спазване на приложимите закони за защита на данните, включително GDPR.

5.B. Международни трансфери
Ю СИ БИ ще прехвърли Вашите лични данни на своите филиали, включително на нашите филиали извън Единния европейски акт (ЕИП). В този случай Ю СИ БИ разчита на Обвързващите корпоративни правила на Ю СИ БИ.

Ю СИ БИ ще прехвърли Вашите лични данни на определени доставчици на услуги на трети страни както в рамките на ЕИП (включително Германия, Малта, Великобритания и Ирландия), така и извън ЕИП (САЩ).

Прехвърлянето на Вашите лични данни на (други) доставчици на услуги на трети страни извън ЕС (както е посочено по-горе в този Раздел 5В) се осъществята също:

 • TНа основата на Стандартните Договорни Клаузи, които са изпълнени между Ю СИ БИ и съответния доставчик на услуги на трета страна. За повече информация относно тези Стандартни Договорни Клаузи, моля, свържете се с нас, както е посочено по-горе в Раздел 4.B („Как да упражните Вашите права“). -Сертификат за защита на поверителността, ако прехвърлянето се осъществи към доставчик на услуги на трета страна в САЩ, който е сертифициран за защита на поверителност.

За повече информация как Google обработва личните Ви данни в рамките на Google Analytics, моля, консултирайте се с Как Google обработва данните, когато използвате сайтовете или приложенията на нашите партньори

5.C. Линкове към сайтове на трети страни

ози уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, оперирани от трети страни, включително, но не само, пациентска организация и други информационни ресурси, определени сайтове за социални медии, като YouTube, Vimeo и т.н. Настоящата политика не се прилага за всеки уебсайт, освен този. Уебсайтовете на трети страни се управляват от техните собствени условия. Следователно винаги трябва внимателно да проверявате политиките за поверителност и бисквитки на уебсайтове на трети страни, преди да приемете да бъдете пренасочени към тях.