Биологично лечение на Псориазис

Какво означава биологично лечение?

Биологичните лекарства/биопрепрати се използват при някои хронични болестни състояния, включително псориазис.

За разлика от традиционните лекарства като ибупрофен или парацетамол, биологичните лекарства са произведени с помощта на живи микроорганизми, като бактерии или дрожди.

Повечето биопрепарати са предназначени да блокират конкретни части от имунната система и могат да се разглеждат като "насочени (таргетни) терапии". Тъй като препаратите са протеини, те не могат да се приемат под формата на таблетки, а трябва да бъдат прилагани като инжекция или чрез капково вливане.

Биологичните терапии се прилагат само при хора, които вече са опитали друг вид лечение, подходящо за тяхното състояние, и не са се повлияли добре от него. Биологичните терапии често се прилагат заедно с други лекарства.

Роля на биологичните терапии при Псориазис

Biologic Treatment Biologic Treatment

Изследванията сочат че много хора могат да постигнат подобрение на симптомите при прилагане на биологична терапия.

В някои случаи, пациентите трябва да спрат приема на биологични лекарства заради нежелани реакции. Вашият дерматолог или личен лекар могат да Ви даде повече информация за тези възможни нежелани реакции.

Хората, при които не се забелязва подобрение на симптомите (което може да отнеме 3-6 месеца за по-сигурни резултати) или които получат сериозни нежелани реакции, обикновено биват съветвани да спрат приема на биологичните лекарства. Ако прецени, че е подходящо за Вас, Вашият дерматолог може да предложи друг биопрепарат. Не всички биологични лекарства действат по един и същ начин. Ето защо ако един медикамент не действа, друг може да бъде ефективен.

Биологични лекарства, използвани при лечението на Псориазис

Anti-TNF лечение

Лечението Anti-TNF прекъсва действието на протеин, наричан тумор некротизиращ фактор (TNF), който е свърхактивен при хората с псориазис. Наличието на твърде много TNF, предизвиква възпаление. Лечението с Anti-TNF блокира действието на TNF и може да намали прекомерното възпаление във Вашето тяло.

Anti-IL лечение

Хората с псориазис имат много високи нива с протеини, наричани интерлевкини (IL) в тялото. Интерлевкините играят важна роля за предизвикване на прекомерна реакция, свързана с възпалителни състояния. Anti-IL леченията действат като неутрализират дейността на определени интерлевкини и могат да помогнат за намаляването на прекомерното възпаление.

При лечение с биологични препарати, пациентите се наблюдават за нежелани реакции.