Политика за бисквитки на UCBCares®

В тази Политика за бисквитки ще намерите информация за „бисквитките“, използвани на https://UCBCares.bg (Уебсайтът). Уебсайтът се поддържа от Ю СИ БИ България ЕООД, дружество, учредено съгласно законите на Република България, със седалище и на адрес на управление: ж.к. Лозенец, ул. „Сребърна 2Б“, ет. 9 офис 8Б, 1407 София , България, („Ю СИ БИ“, ние, нас).

Тази Политика за бисквитки се прилага за всички уеб страници, които са част от Уебсайта. В тази Политика за бисквитки ще намерите повече информация относно:

  1. какво представляват „бисквитките“ и защо Ю СИ БИ ги използва;
  2. как можете да управлявате настройките на „бисквитките“; и
  3. различните видове бисквитки, както и обща информация за бисквитките, използвани на този Уебсайт.

Тази Политика за бисквитки може да бъде актуализирана периодично. В такъв случай, ние ще Ви информираме за всички съществени промени, като публикуваме леснодостъпно известие на Уебсайта.

Всички лични данни, събрани от Ю СИ БИ чрез „бисквитки“, ще бъдат обработвани, както е посочено в Политика за защита на личните данни за https://UCBCares.bg достъпна на Политика за защита на личните данни.

В Политиката за защита на личните данни, достъпна чрез тази хипервръзка, можете да прочетете относно следното:

  1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас;
  2. Причината за приемането на Политиката за защита на личните данни;
  3. Целите, за които обработваме Вашите лични данни, свързаното правно основание съгласно ОРЗД и приложимите периоди на съхранение;
  4. Какви са Вашите права по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, и как можете да ги упражнявате (които права включват право на достъп, коригиране и възражение срещу директния маркетинг, както и, при определени обстоятелства, право на заличаване или преносимост на Вашите лични данни и право на възражение срещу несвързана с маркетинга обработване или ограничаване на обработването на такива данни); и
  5. Допълнителни подробности за това как обработваме (включително прехвърляме) Вашите лични данни.

1.A Какво е „бисквитка“?

„Бисквитката“ е малък файл с данни, представляващи низ от текстова информация. Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия уеб браузър и ще съдържа известно количество информация, която може да е или пък да не бъде анонимна. Тя се прехвърля от уебсайта в уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, или временно за периода на Вашето посещение (така наречените „сесийни бисквитки“), или понякога за по-дълъг период (така наречените „постоянни бисквитки“) в зависимост от вида на бисквитката. „Бисквитките“ изпълняват редица функции (включително да Ви разграничават от останалите потребители на същия уебсайт, или да запаметят определена информация за Вас, като например Вашите езикови предпочитания) и се използват от повечето сайтове за подобряване на Вашето преживяване като потребител.

1.B Защо Ю СИ БИ използва „бисквитки“?

Някои от „бисквитките“, които използваме, са необходими за правилното функциониране на този Уебсайт (така наречените „функционални бисквитки“). Функционалните „бисквитки“ не могат да бъдат отказани, когато изберете, да посетите този Уебсайт.

Освен това, ние искаме да задаваме и други определени - така наречените „незадължителни бисквитки“. Когато влезете в Уебсайта, Ю СИ БИ ще Ви попита дали се съгласявате с използването на тези „бисквитки“ и други подобни на тях технологии за целите, описани в настоящата Политика за бисквитки.

2. Как можете да управлявате настройките на „бисквитките“

Вашето съгласие за поставяне на незадължителни „бисквитки“ (т.е. различни от функционалните бисквитки) е доброволно. Ако не се съгласите с използването на незадължителни „бисквитки“ от Ю СИ БИ, ние няма да ги поставим на Вашето устройство. Освен това, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, като коригирате настройките на браузъра си, или по начина обяснен по-долу в раздел 3.В. Ако желаете да получите повече информация за това как да управлявате определени видове „бисквитки“, включително как да ги контролирате или изтривате, можете да посетите https://aboutcookies.org.

Молим да обърнете внимание на това, че оттеглянето на Вашето съгласие чрез деактивиране на „бисквитка“, или на определена категория „бисквитки“, няма да доведе до изтриването на вече съществуваща „бисквитка“ от браузъра, поради което е необходимо изтриването да се направи отделно от Вашия браузър. За подробности, можете да прегледате раздел „Помощ“ на Вашия интернет браузър.

Ако деактивирате „бисквитките“, които Ю СИ БИ използва, това може да повлияе на това как използване на Уебсайта като потребител, докато сърфирате.

3.A Различни видове бисквитки

По-долу са описани основните видове „бисквитки“, използвани от Уебсайта:

• Сесийни „бисквитки“

Това са временни „бисквитки“, които остават във файла с „бисквитките“ на Вашия уеб браузър, само докато трае продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра.

• Постоянни „бисквитки“

Тези бисквитки остават във файла с „бисквитките“ на Вашия уеб браузър и след като браузърът е затворен, като понякога това е за период от една година или дори повече (точната продължителност ще зависи от „продължителността на живота“ на отделната „бисквитка“). Постоянните „бисквитки“ се използват, когато операторът на уебсайта трябва да знае кой сте в рамките на повече от една сесия на сърфиране (например, да запомни Вашето потребителско име или предпочитанията Ви за персонализиране на уебсайта).

• Функционални „бисквитки“

Функционалните „бисквитки“ са от съществено значение за правилното функциониране на Уебсайта. Вижте обяснението в раздел 1.B по-горе.

• Аналитични „бисквитки“/ „бисквитки“ за ефективност

Аналитичните „бисквитки“/ „бисквитки“ за ефективност позволяват на Ю СИ БИ да разпознава и отчита броя на посетителите на Уебсайта и помага на Ю СИ БИ да разбере как посетителите взаимодействат с Уебсайта, като предоставят информация за, но не само, посетените раздели, времето прекарано на Уебсайта и евентуално възникнали проблеми. Това помага на Ю СИ БИ да подобри начина на работа на Уебсайта (например като гарантира, че лесно ще намирате онова, което търсите). „Бисквитките“ за ефективност не са предназначени да Ви идентифицират като физическо лице. Всички данни се обобщават при събиране.

• „Бисквитки“ на първа страна

Това са "бисквитки", поставени във Вашия браузър и/или твърд диск от самия уебсайт, който посещавате в момента. Това включва приписването на уникална идентичност спрямо Вас с оглед проследяването на движението Ви в уебсайта. Операторите на уебсайтове често използват “бисквитки" на първата страна за управление на сесията и с цел разпознаване.

• „Бисквитки“ на трети страни

Ако се съгласите с такъв вид „бисквитки“, Уебсайтът също така ще постави такива „бисквитки“, които могат да бъдат прочетени от уебсайтове, притежавани от или съдържащи елементи, предоставени от трети страни (напр. от Google, действащ като наш доставчик на услуги по анализи). Такива „бисквитки“ на трети страни са „бисквитки“, които са зададени на Уебсайта от партньорски компании. Те се използват за проследяване на посещенията Ви в различни уебсайтове, на които те поставят реклами. Ю СИ БИ, като оператор на Уебсайта, няма контрол върху тези „бисквитки“ на трети страни.

3.B „Бисквитките“, които се използват от Уебсайта

Таблицата по-долу предоставя информация за „бисквитките“, които ползваме на този Уебсайт, включително информация как да ги деактивирате и произтичащото от това въздействие върху функционалността на Уебсайта.

ФУНКЦИОНАЛНИ „БИСКВИТКИ“

„Бисквитка“ за предпочитанията на потребителя
ОПИСАНИЕ „Бисквитка“ за запомняне на Вашите предпочитания / избор на „бисквитки“, за да можем да се съобразим с Вашия избор. (т.е. когато посетите нашия Уебсайт и Ви бъде предложен избор относно „бисквитките“ чрез нашия банер за „бисквитки“)
ВИД & СОБСТВЕНИК „Бисквитка“ на първа страна
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ Постоянна „бисквитка“: 12 месеца
КАК ДА ДЕАКТИВИРАМЕ „Бисквитката“ не може да бъде отказана, ако Вие искате да посетите уебсайта.
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА ПРИ ДЕАКТИВИРАНЕ /
„Бисквитките“ за „банер за бисквитки“
ОПИСАНИЕ Тази „бисквитка“ се поставя във Вашия браузър, след като приемете „бисквитки“ чрез изскачащия банер / банера за „бисквитки“, показан на Уебсайта, за да се избегне повторното му появяване всеки път, когато посещавате Уебсайта.
ВИД & СОБСТВЕНИК „Бисквитка“ на първа страна
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ Постоянна „бисквитка“: 12 месеца
КАК ДА ДЕАКТИВИРАМЕ „Бисквитката“ не може да бъде отказана, ако Вие искате да посетите уебсайта.
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА ПРИ ДЕАКТИВИРАНЕ /

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ БИСКВИТКИ (въз основа на съгласие)

„Бисквитки“ на Гугъл Аналитикс (Google Analytics)
ОПИСАНИЕ „Бисквитките“ на Гугъл Аналитикс (Google Analytics) са аналитични „бисквитки“/„бисквитки“ за ефективност , които ни позволяват да събираме деидентифицирана информация за това как посетителите използват Уебсайта. Тези „бисквитки“ могат да ни кажат колко посетители използват Уебсайта, времето и продължителността на посещенията, както и да предоставят информация за начина, по който посетителите навигират в Уебсайта, типа устройство, което се използва за връзка с Уебсайта и нивото на потребление по географско местоположение. Тази информация ни помага да подобряваме начина на работа на Уебсайта.
Информацията, събрана от „бисквитките“ на Гугъл Аналитикс (Google Analytics) на Уебсайта се прехвърля и съхранява в сървърите на Google в съответствие с политиката за защита на личните данни на Google.
За повече информация относно Гугъл Аналитикс (Google Analytics), можете да кликнете върху следния линк (молим да имате предвид, че при кликване върху някоя от връзките в този ред, това ще Ви изведе от Уебсайта): https://policies.google.com/privacy?hl=en
ВИД & СОБСТВЕНИК „Бисквитка“ на трета страна
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ Постоянни и сесийни „бисквитки“. За повече информация, моля посетете Политиката: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Начин на употреба и видове: https://policies.google.com/technologies?hl=en
КАК ДА ДЕАКТИВИРАМЕ Можете да се откажете от проследяване посредством Гугъл Аналитикс (Google Analytics), като посетите: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА ПРИ ДЕАКТИВИРАНЕ Ако деактивирате тези „бисквитки“, Вашето ползване на Уебсайта няма да се отчита или да се използва в статистиката, която правим, за да подобрим услугата на нашия Уебсайт. Функционалността на Уебсайта няма да бъде засегната.
„Бисквитки от Vimeo“
ОПИСАНИЕ Ако гледате вградени клипове от Vimeo на Уебсайта, видеоплейърът на Vimeo ще постави на Вашето устройство „бисквитки“, които са от съществено значение за работата на видеоплейъра. За повече информация, можете да посетите https://vimeo.com/cookie_policy (молим да имате предвид, че при кликване върху някоя от връзките в този ред, това ще Ви изведе от Уебсайта).
ВИД & СОБСТВЕНИК „Бисквитки“ на трета страна
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ Вижте политиката за „бисквитки“ на Vimeo, достъпна на адрес: https://vimeo.com/cookie_policy
КАК ДА ДЕАКТИВИРАМЕ Може да се откажете от всички незадължителни (за разлика от функционалните) „бисквитки“ на Vimeo, като посетите: https://vimeo.com/cookie_policy|
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА ПРИ ДЕАКТИВИРАНЕ Отказвайки тези „бисквитки“, Вие ще можете да гледате клиповете на Vimeo, но Ю СИ БИ няма да получи разяснение за това как да подобри клиповете за в бъдеще.